Pages

četvrtak, 17. rujna 2009.

Krist je ušao u moj život


Kažu da kuću čine njeni ukućani, a tko se sve udomio u našim kućama i našim srcima ? Ponekad i ne znamo šta se svašta uvuće u tu kuću. Zato nam je svima potrebna cjelovita duhovna obnova, da u toj kući bude na prvom mjestu Isus Krist. Ne smijemo prekidati tu vezu s Isusom Kristom. Moramo nastaviti nositi taj žar vjere, kroz molitvu, kroz čitanje riječi Božje, kroz redovito primanje sakramenata, kroz svjedočenje svoga kršćanskog opredjeljenja... Time neće nestati križa, ali će križ biti znak, poruka i propovijed, jer se najviše vjeruje ožiljcima rana Kristovih.
Neka upravo taj Kristov križ bude naša škola u kojoj ćemo učiti ljubiti. U kojoj ćemo naći izvor radosti. U kojoj ćemo poput Pavla ponijeti svjedočanstvo i opredjeljenje za Krista, raspetog i uskrslog. Tada ćemo ovaj svijet moći mijenjati jer će se i u nama dogoditi promjena, a kada se ona u nama dogodi, onda imamo iz čega živjeti i svjedočiti i govoriti; '' Krist je ušao u moj život. ''
To je naš zadatak, to je naše poslanje. svi mi trebamo biti apostoli i nositi Krista uskrsloga, udomljenoga u srcu naše savjesti, tako da zračimo Njegovom ljubavlju u svojoj svagdašnjici.

Kriste raspeti i uskrsli, kako si Pavla na zemlju bacio i mene danas baci, da Tebe susretnem, pa da i ja tako poletno u život pođem. U život s Tobom.

( Kardinal Vinko Puljić )

V

Nema komentara: