Pages

četvrtak, 16. lipnja 2011.

Ti i BogTi kažeš: To je nemoguće.
Bog kaže: Sve je moguće. Jer "Što je nemoguće ljudima, moguće je Bogu." 
(LK 18, 27)

Ti kažeš: Nitko me ne voli.
Bog kaže: Ja te volim. Jer "Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni."
(IV 3, 16)

Ti kažeš: Preumoran sam.
Bog kaže: "Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti."
(MT 11, 28-30)

Ti kažeš: Nemam snage za nastaviti dalje.
Bog kaže: "Dosta ti je moja milost jer moja snaga se u slabosti usavršuje."
(2 KOR 12, 9)

Ti kažeš: Ne znam što dalje.
Bog kaže: Ja ću upraviti tvoje korake. Jer "Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na nj na svim svojim putovima i on će upraviti tvoje staze."
(IZR 3, 5-6)

Ti kažeš: Ne mogu ja to.
Bog kaže: Možeš sve uz mene. "Sve mogu u onome koji me jača."
(FIL 4, 13)

Ti kažeš: Nisam u mogućnosti.
Bog kaže: "A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo."
(2 KOR 9, 8)

Ti kažeš: Nije to vrijedno.
Bog kaže: Na kraju će vrijediti. "U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi."
(RIM 8, 37)

Ti kažeš: Ne mogu sam sebi oprostiti.
Bog kaže: Ja ti opraštam! "Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.", "Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu! Ta zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodi me zakona grijeha i smrti.", "Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša."
(1 IV 1, 9; RIM 8, 1-2; PS 103, 12)

Ti kažeš: Ne mogu da privredim za svoju obitelj i sebe.
Bog kaže: Ja ću se pobrinuti za tebe. "A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu."
(FIL 4, 19)

Ti kažeš: Plašim se.
Bog kaže: Dao sam ti duha hrabrosti. "Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora."
 (2 TIM 1, 7)

Ti kažeš: Zabrinut sam i frustriran.
Bog kaže: Prebaci sve svoje brige na mene. "Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas."
(1 PT 5, 7)

Ti kažeš: Nemam dovoljno vjere.
Bog kaže: Svakome sam dao pravu mjeru vjere. "Da, po milosti koja mi je dana svakomu između vas velim: ne precjenjujte se više no što se treba cijeniti, nego cijenite se razumno, kako je već komu Bog odmjerio mjeru vjere."
(RIM 12, 3)

Ti kažeš: Nisam dovoljno pametan.
Bog kaže: Ja ću ti dati mudrost. "Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se."
(JAK 1, 5)

Ti kažeš: Osjećam se usamljeno.
Bog kaže: Ja sam uvijek s tobom. "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta.", "Ta on je rekao: Ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti."
(MT 28, 20; HEB 13, 5)

Nema komentara: