Pages

nedjelja, 5. veljače 2012.

Apostoli

''Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega! Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu. Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!''
(Luka 6, 22-23)


(Dvanaesti dio)

ŠIMUN


Apostol Šimun (Shim'on) je jedan od dvanaestorice Isusovih učenika o kome na žalost iz Evanđelja ne saznajemo gotovo ništa. Spominju ga Matej, Marko, Luka i Djela Apostolska samo pri popisu imena apostola. Matej i Marko ga nazivaju Šimun Kanaanac, dok ga Luka u svom Evanđelju i Djelima Apostolskim zove Šimun Zelot ili Revnitelj. Imenom se ne spominje ni na jednom drugom mjestu u Novom Zavjetu, ali se pretpostavlja da je bio prisutan na svim onim događajima gdje Evanđelisti govore o dvanaestorici, ne ističući ni jednog od apostola posebno. Tradicija kaže da je bio iz Kane Galilejske, a neki teolozi ga povezuju sa mladoženjom čijoj je svadbi u Kani Isus prisustvovao i načinio svoje prvo čudo pretvaranjem vode u vino. Također ovaj nadimak Kanaanac se može odnositi i na Kanaan kao širu teritorijalnu pripadnost. Naziv Zelot označava pripadnost političkoj frakciji ''zelota'' koji su se zalagali za organiziranje Galilejaca za pobunu i protjerivanje Rimljana iz Izraela. Vjerovatno je prepoznavši u Isusu židovskog Mesiju Šimun pristupio apostolima, nadajući se kao i mnogi drugi, da će Isus kao takav povesti Izraelce u pobjedu protiv Rimljana, međutim provodeći vrijeme s Isusom shvatio je pravo Isusovo poslanje i napustio dotadašnji način razmišljanja, te postao Njegov istinski učenik.

S obzirom na vrlo oskudne informacije o njemu u Svetom Pismu, jedine informacije o Šimunu nalazimo u svetoj predaji ili tradiciji, pa tako saznajemo da je Šimun jedno vrijeme evangelizirao po Africi, tačnije Egiptu, Nubiji i Etiopiji, a zatim s apostolom Tadejom u Perziji i današnjem Libanonu gdje je podnio mučeničku smrt tako što je prepilan na dva dijela. Posmrtne ostatke apostola Šimuna i Tadeja su poslije prenijeli u Rim, te sahranili u grobnicu sv. Petra. U umjetnosti se sv. Šimuna uglavnom prikazuje sa pilom u rukama, aludirajući na način na koji je usmrćen.

O Šimunu nemamo mnogo informacija, ali možemo ga prihvatiti kao čovjeka koji je u Kristu doživio preobražaj. Odstupio je od radikalne zelotske ideologije i prihvatio Isusovo Evanđelje mira. Shvatio je da mesijanstvo označava mnogo više od same ideje koju su tadašnji Židovi imali. Spremno se odazvao pozivu Kristovu, smjelo propovjedao Evanđelje i podnio mučeničku smrt. Svi mi ponekada, posebno u mladosti svoje buntovništvo naivno predajemo određenim političkim ideologijama, međutim u susretu s Kristom nalazimo istinu koja nam otkriva potpuno novi put, put ljubavi i mira. Otkriva nam uzvišenu ideju Božje milosti koju je vrijedno slijediti i propovjedati, pa ako treba, poput Šimuna Apostola i žrtvovati se za nju.


V


.

Nema komentara: