Pages

četvrtak, 14. ožujka 2013.

Izabran novi papa - Franjo I


Za novoga papu izabran je argentinski kardinal Jorge Mario Bergoglio, nadbiskup Buenos Airesa, koji je uzeo ime Franjo I.
Rođen je 17 prosinca 1936. u Buenos Airesu, glavnom gradu Argentine, u isusovački red ušao je 11. ožujka 1958., a za svećenika je zaređen 13. prosinca 1969. godine. Provincijal argentinske provincije Družbe Isusove bio je od 1973 do 1979. Za pomoćnog biskupa Buenos Airesa imenovan je 1992., a 1998 postao je nadbiskupom te nadbiskupije, te u isto vrijeme i episkopom eparhije za katolike istočnog obreda u Argentini, obje je službe obavljao sve do imenovanja za papu. Kardinalom ga je imenovao papa Ivan Pavao II na konzistoriju 21. veljače 2001. godine, a bio je jedan od kardinala izbornika koji su u konklavi 18.-19. travnja 2005. za poglavara Crkve izabrali Benedikta XVI

Kardinal Jorge Mario Bergoglio, S.J. - papa Franjo I

Prvi papa koji je odabrao ime Franjo
Prvi papa koji je odabrao sasvim novo ime nakon Ivana Pavla I (1978)
Prvi papa isusovac
Prvi papa redovnik nakon Grgura XVI (1830-1846) koji je bio kamaldolijanac
Prvi papa neeuropljanin nakon Grgura III (734-741) koji je bio iz današnje Sirije
Prvi papa iz Latinske Amerike i ''Novog Svijeta'' uopće
Prvi papa koji je izabran u vrijeme dok je njegov prethodnik još živ nakon Bonifacija VIII (1294-1303)

V.

.

2 komentara:

K kaže...

Francis bolan, nije Franjo. Joj :D

v kaže...

Ah u orginalu je Franciscus :)