Pages

nedjelja, 26. travnja 2015.

Molitva pape Benedikta XVI. za nova duhovna zvanja


Gospodine Isuse, svojim Apostolima, nakon uskrsnuća, povjerio si dragocjeno poslanje: ''Idite i učinite sve narode učenicima mojim'', obećavši njima i nama: ''Ja sam sa vama u sve dane do svršetka svijeta''. Tražio si od svojih učenika da se brinu za mnoštvo kojem si želio dati ne samo hranu koja taži glad, već ukazati na hranu vječnoga života. Iz tog pogleda ljubavi izvire još i danas za svakoga od nas Tvoj poziv: ''Molite Gospodara žetve da pošalje radnika u žetvu svoju''.
Pomozi nam shvatiti, o Gospodine, da odgovoriti na Tvoj poziv znači suočiti se mudro s poteškoćama života, jer znamo da ''učenik nije veći od svojeg učitelja''. Hvala, Gospodine, za ganutljive primjere koje nam uvijek daješ; koji su kadri nadahnuti tolike mlade da slijede Tebe koji si život i po kome nalazimo istinski smisao i radost našemu životu. Hvala ti za tolike svjedoke čiji je život postao misija u kojoj, slobodni od svega, navještaju Tebe s neviđenom originalnošću i čovječnošću.
Sveta Marijo, Kraljice apostola, Majko nade, nauči nas vjerovati, nadati se i ljubiti. Zvijezdo mora, sjaji nad nama, učini nas ''misionarima nade'' i vodi nas na našem putu. Amen.

Papa Benedikt XVI


.

Nema komentara: