Pages

subota, 11. srpnja 2015.

Zanimljiv prilog o isusovcima u Sarajevu koji uključuje i izjavu kardinala Vinka Puljića o biskupskoj sinodi


Sarajevska župa Grbavica je jedina župa u Bosni i Hercegovini koju pastoriziraju oci isusovci, osnovana je 1979. godine i posvećena sv. Ignaciju Lojolskom. Nešto ranije isusovci su kupili jednu kuću sa automehaničarskom radnjom, koje su pretvorili u župni ured, pastoralni centar i crkvu. Budući da u komunizmu nije bilo moguće tražiti dozvolu za izgradnju crkve, dokumentacija je predata tek nakon rata, ali se zbog opstruiranja i odbijanja od strane bošnjačkih političara, na dozvolu za gradnju čekalo do 2012. godine.
Ovdje možete pogledati video prilog Federalne televizije o životu i radu isusovačke zajednice u Sarajevu. Također u ovom videu (od 20:35 do 22:12) zanimljivo je vidjeti i isječak iz intervjua kardinala Vinka Puljića, uredniku Radio Marije BiH, p. Mati Aniću, u kojem se osvrće na kontroverznu Sinodu o obitelji koja će biti održana u listopadu. Interesantno je primjetiti da biskupi hrvatskog govornog područja i nisu baš često davali izjave o ovoj temi, bar ne jasne izjave koje izražavaju njihov stav koji će biti prezentiran na Sinodi. Ovdje kardinal Puljić jasno zastupa tradicionalni nauk Crkve o obitelji i uvjerenje da Sinoda neće ni najmanje mijenjati crkveni nauk, dogmu ili sakramente.


Nema komentara: