Pages

subota, 12. rujna 2015.

Marija Majka


Zemlje i neba ona je spona 
Do vrata snova kao vojnik. 
Skromno je svjetlo njenog doma 
Za lađe naše svjetionik. 

Toplinom puni zimska gnijezda 
Ona je vrelo u kamenjaru. 
Noćas u ležaj tvrdi pada 
A mjesto joj je na oltaru. 

Takva je bila sudbina njena, 
Marija majka, Marija žena. 

Nju nađe mač što mene traži 
U led i oganj za nas je išla. 
Po sto je srca dala svakom 
A nju je sreća zaobišla. 

U teškom ratu i bez kraja 
Na pustom tlu gdje nema smjera. 
Jedini put sve mu je dala 
Njezina ljubav, njezina vjera. 

Ona kroz veći pakao prođe 
Ali pred nebom ostane čista. 
A samo je obična majka puka 
Tvoja i moja sasvim ista. 

Slaba su za nju sva iskušenja 
Život od jada i gorčina. 
Videć je tako i Bog je htio 
Neka mu ona rodi Sina. 

Takva je bila sudbina njena, 
Marija majka, Marija žena. 


(Arsen Dedić)


.

Nema komentara: