Pages

srijeda, 6. travnja 2016.

Izabran novi provincijal Franjevačke provincije Svetog Križa Bosne Srebrene


Na provincijskom kapitulu Bosne Srebrene za novoga provincijala ove drevne franjevačke provincije izabran je fra Jozo Marinčić, dosadašnji definitor i gvardijan samostana sv. Nikole na Kovačićima (Sarajevo). Na ovoj poziciji naslijedio je dosadanjeg provincijala fra Lovru Gavrana kojemu je istekao mandat. Novog provincijala, među trojicom kandidata potvrđenih od uprave franjevačkog reda, birala su tajnim glasovanjem 53 delegata, a osim fra Joze kandidati su bili još fra Zdravko Andžić - župnik župe sv. Ilije u Zenici i dr. fra Ivan Šarčević - gvardijan samostana sv. Ante na Bistriku (Sarajevo).

Fra Jozo Marinčić je rođen 31.10.1959. u Travniku (župa Bučići). Nakon godine novicijata koju je proveo u Visokom prve franjevačke zavjete dao je 04.09.1981. godine, a nakon studija na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu za svećenika je zaređen 02.08.1987. 

Kapitul je predvodio fra Iko Skoko, vizitator određen od generalnog ministra franjevačkog reda. Nakon imenovanja novog provincijala, imenovani su i ostali članovi nove uprave provincije, fra Petar Jeleč, kao provincijalni vikar, te definitori: fra Janko Ćuro, fra Nikica Vujica, fra Vili Radman, fra Kristijan Montina, fra Vinko Sičaja i fra Zdravko Dadić.


V.
.

Nema komentara: