Pages

četvrtak, 26. svibnja 2016.

Zdravo Tijelo Isusovo


Zdravo Tijelo Isusovo, 
Na oltaru posvećeno. 
Zdravo Tijelo Isusovo, 
Svetim Duhom upućeno.
Zdravo Tijelo Isusovo, 
Od Djevice porođeno. 
Zdravo Tijelo Isusovo, 
U jaslice položeno. 
Zdravo Tijelo Isusovo, 
Vele gorko izmučeno. 
Zdravo Tijelo Isusovo, 
Za nas na križ pribijeno. 
Zdravo Tijelo Isusovo, 
Mrtvo u grob sahranjeno. 
Zdravo Tijelo Isusovo, 
Treći danak uskrsnulo. 
Zdravo Tijelo Isusovo, 
Na nebesa uzneseno. 
Zdravo Tijelo Isusovo, 
S desna Ocu posađeno. 
Zdravo Tijelo Isusovo,
Po svem svijetu proslavljeno. 
Zdravo Tijelo Isusovo, 
Nam za hranu svima dano. 
Zdrav' od meda slađi kruše, 
 Kim se hrane vjerne duše. 
Zdravo Trojstvo u jedinstvu, 
Zdrav' Isuse u Božanstvu. 
Tebi hvala, Tebi dika, 
Tebi slava prevelika. 
O Isuse, budi hvaljen
Po sve vijeke vjekov'. Amen.

(Tradicionalna euharistijska pjesma)1 komentar:

Anonimno kaže...

Inače prije par godina su biskupi tražili dozvolu od svete stolice da se katolicima u Bosni dopusti za vrijeme pretvorbe pjevati Zdravo Tjelo, odnosno da se vrati ta specifičnost "bosanske mise" i dio liturgijske baštine bosanskih katolika kao "euharistijskog naroda". Nažalost molba je odbijena.