Pages

četvrtak, 29. lipnja 2017.

Papa Franjo u kardinalski zbor primio 5 novih kardinala


Kako je i najavio prije nešto više od mjesec dana, papa Franjo je jučer kardinalskom zboru pribrojio još pet novih članova. Sva petorica su kardinali sa pravom glasa (mlađi od 80 godina).


Novoimenovani kardinali su:


Jean Zerbo - nadbiskup Bamaka (Mali)
Juan Jose Omelia - nadbiskup Barcelone (Španija)
Anders Arborelius - nadbiskup Stockholma (Švedska)
Luis Marie-Ling  Mangkhanekhoun - apostolski vikar/biskup Paksea (Laos)
Gregorio Rosa Chavez - pomoćni biskup San Salvadora (El Salvador)Nakon ceremonije novoimenovani kardinali su zajedno sa papom Franjom posjetili papu emeritusa Benedikta XVI. Zanimljivo je da je Benedikt, koji tečno govori nekoliko jezika, kardinale pozdravio na različitim jezicima: Omeliu i Chaveza na španjolskom, Mangkhanekhouna i Zerba na francuskom, a Arboreliusa (koji je rođen u Švicarskoj) na njemačkom.
Nakon ovog konzistorija kardinalski zbor broji 225 članova, od kojih je 121 kardinala izbornika.


.Luis Marie-Ling Mangkhanekhoun,
Luis Marie-Ling Mangkhanekhoun,

Nema komentara: