Pages

utorak, 30. lipnja 2009.

Početak smisla

Ali blagoslovljen je čovjek koji vjeruje u Gospodina, čije pouzdanje je u njemu.
On će biti kao drvo posađeno pored vode koje pusti korijenje pored struje.
Ono se ne plaši kada dođu vrućine, njegovi listovi su uvijek zeleni.
Ono nema briga u godini suše, i nikada ne prestaje donositi rod.
Jeremija 17:7-8


Po njemu su sve stvari stvorene, one na nebu i one na zemlji, vidljive i nevidljive... sve je stvoreno po njemu i za njega.
Kološanima 1:16


Traganje za smislom postojanja je glavna karakteristika svim ljudima od početka vremena. I najčešće nas zbunjuje zbog toga što si postavljamo pitanja okrenuta nama samima: Šta ja želim biti? Šta (ja) da radim sa svojim životom? Koji su moji ciljevi, moje ambicije, moji snovi za moju budućnost? Ali fokusiranje na nas same neće nam dati odgovore. Jer ne radi se o meni. Ni o tebi. Smisao našeg života nije u pronalaženju vlastitog ispunjenja, mira ili sreće. Mnogo je veći od naše porodice, karijere i ambicija.

Nasuprot stavu mnogih knjiga, filmova ili predavanja, nećemo pronaći smisao svog života unutar samih sebe jer nismo stvorili sami sebe tako da nema načina na koji bismo si mogli objasniti zašto smo stvoreni.

Ako želimo znati zašto smo ovdje moramo početi od Boga. Stvoreni smo po njemu i za njega. I sve dok to ne shvatimo život neće imati smisla jer jedino u njemu pronalazimo naše porijeklo, naš identitet, naše značenje, našu svrhu, naš značaj, našu sudbinu. On nas je stvorio, a ne obrnuto, i naš život se treba sastojati od toga da njemu prepustimo da nas koristi za svoje svrhe, a ne obrnuto.

Najlakši način da otkrijemo tu svrhu jeste da ga pitamo jer Bog nas nije ostavio da lutamo i pretpostavljamo pa šta bude - bude. Ne, On je ostavio jasne odgovore u knjizi njegove riječi. Biblija objašnjava zašto smo živi, kako da živimo, šta da izbjegavamo, šta nas očekuje u budućnosti. Bog nije samo početna tačka našeg života, on je njegov izvor. Da bi otkrili naš smisao moramo se okrenuti Božjoj riječi, a ne svjetovnoj mudrosti. Moramo izgraditi naše živote na vječnim istinama, a ne popularnoj psihologiji, motivaciji uspjeha ili inspiriativnim pričama.

Jer u njemu [Kristu] smo izabrani, predodređeni za plan onoga koji sve ostvaruje prema svojoj volji.
Efežanima 1:11


~K

Nema komentara: