Pages

ponedjeljak, 3. kolovoza 2009.

Molitva sv. Franje AsiškogBože moj dopusti mi mira Tvog da budem glas
Tamo gdje je mržnja da donosim ljubav
Tamo gdje je uvrjeda da donosim praštanje
Tamo gdje je nesloga da donosim jedinstvo
Tamo gdje je zabluda da donosim istinu
Tamo gdje je sumnja da donodim vjeru
Tamo gdje je očaj da donosim nadu
Tamo gdje je tama da donosim svjetlost
Tamo gdje je žalost da donosim radost

O Božanski Gospodine
Daj da se toliko ne brinem
Da budem utješen koliko tješim
Da me razumiju koliko druge razumijem
Da budem ljubljen koliko ljubim
Jer tko se daruje, taj prima
Tko prašta, bit će mu oprošteno
Tko umre, rađa se za život vječni
Amen

( sv. Franjo Asiški )

V

Nema komentara: