Pages

ponedjeljak, 28. rujna 2009.

Apostoli'' Pođite dakle i učinite sve narode mojim učenicima krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio '' (Matej 28, 19-20 )

(Prvi dio)

APOSTOLI


Pojam ''apostol'' (grčki Apostolo - onaj koji je poslan, poslanik, izaslanik) se prvenstveno odnosi na dvanaestoricu ljudi koje je Isus Krist osobno odabrao za svoje učenike. Oni su Ga slijedili, učili od njega i bili svjedoci čudesima koje je činio. Upravo oni su bili ti koji su se (izuzev Jude Iškariotskog) nakon Isusove smrti, uskrsnuća i uzašašća na nebo, puni Duha Svetoga otisnuli u svijet propovjedajući sveto Evanđelje i šireći vjeru u Krista.
Broj dvanaest je očito bio jako važan. U starom zavjetu Bog utemeljuje narod Izrael s dvanaest plemena čiji su začetnici dvanaest sinova Jakovljevih. Isus također poziva dvanaest ljudi, pripadnika odabranog naroda po starom zakonu, koji će biti rodozačetnici jedog novog obečanog naroda, ali ovaj put ne po rodu iz kojeg se rađaju nego po krštenju i vjeri u Gospodina.
Šimun - Petar i njegov brat Andrija, Jakov i Ivan (sinovi Zabedejevi), Filip, Juda - Tadej, Bartolomej (Natanael), Jakov mlađi (sin Alfejev), Toma, Šimun Kanaanac, Matej i Juda Iškariotski koji je Isusa izdao, a zatim počinio samoubojstvo.
Interesantno je reči da je Isus izabrao sasvim obične ljude da budu Njegovi sljedbenici. Bili su Židovi, ali su dolazili iz različitih plemena Izraela, različitih staleža, različitog obrazovanja, ipak jedinstveni u pozivu koji im je Gospodin uputio.
Osim njih dvanaestorice ''originalnih'' apostola koje je sam Gospodin osobno pozvao da ga slijede, apostolima nazivamo još i Matiju i Pavla.
Matiju su nakon Judine izdaje i smrti izabrali apostoli, dok se Pavlu u viziji obratio sam Isus pozivajući ga da Ga slijedi.
Interesantno je da u oba slučaja nije narušen broj dvanaest, jer je Matija zauzeo Judino mjesto među apostolima, a Pavao mjesto Jakova brata Ivanovog koji je ubijen u Jeruzalemu.

Apostolom često nazivamo i Josipa Barnabu, koji je jedno vrijeme pratio Pavla, a zatim odvojivši se od njega otišao na Cipar voditi tamošnju kršćansku zajednicu.
Iz Novoga Zavjeta u tradiciji se na neki način kao apostoli prepoznaju još i Sila, Timotej, Lino, evanđelisti Marko i Luka, te još neki.

V

Nema komentara: