Pages

subota, 16. siječnja 2010.

Novi napadi na crkve u Maleziji

Align Center
Posljednjih dana zabilježeni su novi napadi na katoličke i protestantske crkve u Maleziji. Zadnjih godina u toj zemlji napetost raste jer kršćani od malezijske vlade traže formalno dopuštenje da u prijevodima Biblije, te u službama i bogoslužjima, kao ime Božje koriste riječ '' Allah '', iz razloga što je to termin koji svi stanovnici Malezije koriste i čime bi se pripomoglo međureligijskom miru i dijalogu u toj zemlji. Samom činjenicom da je i u islamu i u kršćanstvu riječ o istom Bogu mnogi slučajevi vjerske netrpeljivosti, koje su sve više zastupljene u nekim malezijskim provincijama, bi se izbjegle.
Vlada kršćanima dopušta slobodu vjere, ali bez prava na misionarenje, i pod uslovom da za Boga koriste engleski naziv '' God '', što je ipak riječ strana u malezijskoj kulturi i tradiciji, a kako je Malezija bivša britanska kolonija, kod velikog dijela stanovništva postoji mišljenje da bilo što što je britansko ili englesko nema mjesta u malezijskoj tradiciji.
Ove godine vlada je dopustila kršćanima upotrebu riječi '' Allah '', ali je nakon žestokih protesta radikalnih muslimana odlučila opozvati tu odluku. To je privuklo pažnju brojnih agencija za ljudska prava, a preko njih i međunarodne zajednice, što je dovelo do pojačanih napada na kršćane i sve veće antikršćanske propagande, koja se nerijetko širi i preko nacionalne televizije i službenih glasila.
Inače, u Maleziji, koja po službenim podacima iz 2009. godine ima 28 310 000 stanovnika, 60 % populacije su muslimani, dok kršćani ( katolici, anglikanci i protestanti ) čine oko 10 %, i većim dijelom žive u istočnom dijelu države, na Borneu, gdje se nalaze pokrajine Sabah i Sarawak. Kršćanske zajednice su heterogene i rasprostranjene uglavnom među pripadnicima kineske i indijske manjine, manjem postotku pripadnika Bumiputra ( termin koji se koristi za razne domicilne narode koji žive u Maleziji, a nisu Malajci ), Dajacima sa Bornea, potomcima europljana te strancima koji žive ili privremeno rade u toj zemlji. Samo mali postotak većinskog naroda Malajaca pripada kršćanskoj vjeri, jer se po zakonu svaki rođeni Malajac upisuje u službene knjige kao musliman. Ipak, među njima postoje indicije o većem broju kriptokršćana ( onih koji su potajno kršćani, ali ne izlaze u javnost sa svojim vjerskim opredjeljenjem ).

V

Nema komentara: