Pages

četvrtak, 18. veljače 2010.

Memento homo quia pulvis est, et in pulverem revertis"Al' i sada - riječ je Jahvina -
vratite se k meni svim srcem svojim
posteć', plačuć' i kukajuć'."
Razderite srca, a ne halje svoje!
Vratite se Jahvi, Bogu svome,
jer on je nježnost sama i milosrđe,
spor na ljutnju, a bogat dobrotom,
on se nad zlom ražali.

( Joel 2, 12-13 )


SJETI SE ČOVJEČE DA SI BIO PRAH I DA ĆEŠ SE U PRAH OPET PRETVORITI


V

Nema komentara: