Pages

subota, 27. ožujka 2010.

Tebi Gospodine
-O SVEMOGUĆI BOŽE KOJI SI TRPIO NA KRIŽU ZBOG MOJIH GRIJEHA BUDI SA MNOM.
-O SVETI KRIŽU ISUSA KRISTA, SMILUJ MI SE.
-O SVETI KRIŽU ISUSA KRISTA, IZBAVI ME OD SVAKE ZLOBE.
-O SVETI KRIŽU ISUSA KRISTA, IZBAVI ME OD SMRTNIH GRIJEHA,
-O SVETI KRIŽU ISUSA KRISTA, VODI ME PUTEM SPASENJA.
-O SVETI KRIŽU ISUSA KRISTA, SPASI ME OD SVAKE POGIBI TIJELA I DUŠE.
-O SVETI KRIŽU ISUSA KRISTA, BUDI MOJA UTJEHA I OJAČAJ ME DA MOGU TRPJETI MUKE POPUT TEBE.
-O SVETI KRIŽU ISUSA KRISTA, IZBAVI ME OD OGNJA PAKLENOG I DAJ MI DA BUDEM NASLJEDNIK SRETNOGA ŽIVOTA.
-O SVETI KRIŽU ISUSA KRISTA, UMNOŽI MOJU VJERU, ZAUVIJEK ME POTVRDI U SVEMOĆNOJ LJUBAVI.
-O GOSPODE KLANJAM TI SE POD TVOJIM SVETIM KRIŽEM I SLAVIM TVOJE SVIJETLO USKRSNUĆE TVOJIM TAJANSTVENIM ROĐENJEM, TVOJOM DRAGOCJENOM KRVLJU I TVOJOM SMRĆU NA KRIŽU ZA MOJE GRIJEHE.
ŠTITI ME O ISUSE KOJI ME VODIŠ PUTEM SPASENJA UČINI ME TVOJIM IZABRANIKOM.
AMEN.

( Pronađeno u Crkvi sv. Groba u Jeruzalemu 1505. godine - autor nepoznat )

V

Nema komentara: