Pages

petak, 16. srpnja 2010.

NOVI KATOLIČKI BISKUP U BOSNI I HERCEGOVINI


Papa Benedikt XVI je 15.07.2010. godine za pomoćnog biskupa Banjalučke biskupije imenovao dr. fra Marka Semrena, franjevca - člana provincije Bosne Srebrene, dosadašnjeg gvardijana samostana Gorica kod Livna i profesora na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.
Biskup fra Marko Semren je rođen u Livnu 09.04.1954. godine, nakon sjemeništa u Visokom i novicijata na Humcu, teologiju je završio na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, gdje je i zaređen za svećenika 1981. godine. U Rimu je magistrirao 1985, a doktorirao 1986. godine.
Još nije određen datum njegovog biskupskog ređenja.

V

Nema komentara: