Pages

nedjelja, 31. listopada 2010.

Bog i molitva
Ako je Bog dao čovjeku jezik , onda je voljan i poslušati ga. Bog na molitvu potiče obećanjem:"Molite i dobit ćete!" I još: "Ako dvojica od vas na zemlji zaište štomudrago u moje Ime, dobit ćete." (Mt 18,19) Molitva je velika i vrlo potrebna, ali su i zablude o njoj velike i štetne. Na prvom mjestu treba ispraviti misao da je moitva prosjačenje ili narudžba po jeftinoj cijeni stvari koje se inače imaju steći radom. Time se ne samo preokreće smisao molitve nego i manipulira Bogom, zadužujući ga da nadomješta nečiju lijenost. Na drugom mjestu treba iz pojma molitve izbaciti trgovački način obračunavanja: koliko-toliko. Molitva nije žeton koji se ubaci u neki stroj, koji onda automatski izdaje što se želi. Molitva nije nikakova magija kojom se može prisiliti Boga da promijeni svoj stav i prihvati čovjekov. Nije ni podsjećanje Boga na nešto što je zaboravio učiniti. Čovjek ne može ni izmisliti, ni poželjeti što mu Bog već nije dao. Čemu uopće onda moliti? Zato što djelovanje Božje stvaralačke i svemoćne ljubavi uključuje i ljudsko djelovanje. Bog ne čini nasilje, niti zaobilazi ljudske slobode, nego je poštuje. U skladu s tim traži od čovjeka pristanak na ono što mu radi i hoće raditi. Odgovor na to je upravo molitva. Njom se čovjek otvara Božjoj ljubavi i pristaje na njezino stvaralačko djelovanje, koje ga mijenja i preoblikuje u potpuno novog čovjeka. Bog nije došao ovdje da sluša naše molbe, želje i zahtijeve - on bolje zna naše potrebe od nas- nego našu ljubav kojom mu se otvaramo. Uvijek molimo Boga da nas usliša, a zaboravljamo da treba uslišati njega. Samo je ono dobro što on hoće. Nema molitve koja nije uslišana. Onoga časa kada smo odlučili moliti, već smo uslišani. Zato se molitvom mogu spriječiti ne samo ratovi, već i druga zla i katastrofe u mrtvoj i živoj prirodi. To je razlog zašto treba stalno moliti i što molitvom treba Boga "izmoriti". Ljudi zaboravljeju da su uslišani i onda kada nisu uslišani, jer ih je Bog otklanjajući njihovu molitvu koja je bila protiv njihova dobra, očuvao od zla. Bogu treba zahvaliti uvijek pa i onda kada nas nije uslišao. Treba moliti ne samo za sebe već i za druge. Nitko nije sam i ne živi samo sebi. Svi ljudi čine Kristovo tijelo. Dobro je jednog uda dobro drugoga. I kao što se udovi međudobno pomažu na obostrano dobro, tako je to i među ljudima. (usp. Rm 12,13) Bog nas svojim darovima ne želi ponižavati, već izgrađivati i osposobljavati da ih sami povećavamo. Božje je svemogućstvo sadržano u ljubavi, koja posebno čovjekovom molitvom postaje vidljivom.

( vlč. Tomislav Ivančić )

V

Nema komentara: