Pages

petak, 24. lipnja 2011.

Ekumenski razgovori između katolika i pentekostalaca


Vjera u Duha Svetoga i njegove darove omogućuje napredak u uzajamnome shvaćanju između katolika i pentekostalaca – potvrđeno je u izvješću sa zasjedanja predstavnika dviju kršćanskih denominacija. Susretom, koji se održavao u Rimu od 10. do 16. lipnja, započelo je šesto razdoblje razgovora, koji će se sljedećih godina nastaviti na temu „Karizme u Crkvi: njihovo duhovno značenje, raspoznavanje i pastoralni odrazi“.

Pentekostalne crkve, zvane klasične, evanđeoske su skupine čiji je cilj naviještanje Evanđelja Isusa Krista u svim narodima, čineći čudesa, ozdravljenja i očitovanja darova Duha Svetoga, poput dara jezika. Unatoč raznolikosti pentekostalnih zajednica, cjelokupno se najviše šire u svijetu, imaju oko 600 milijuna članova, više od 80% protestanata pripada klasičnim pentekostalnim crkvama.

Za razliku od novih penetekostalnih stvarnosti, klasične su se zajednice počele zanimati za odnos Katoličke crkve sa Svetim Duhom. Dijalog između pentekostalaca i katolika službeno je uspostavljen nakon II. vatikanskog sabora, 1972. godine. Dijalog ne teži strukturalnom uspostavljanju jedinstva. Cilj je dijaloga promicati uzajamno poštivanje i razumijevanje u stvarima vjere i života – istaknuto je u priopćenju Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana.

Iskrena i slobodna razmjena mišljenja o stajalištima i običajima vlastitih tradicija obilježavala je i nadahnjivala razgovore, također i zajednička molitva. Na čelu katoličkog pregovaračkog izaslanstva bio je biskup Michael Burbidge, on je izjavio da su „zajednički rad i prošlotjedni razgovori potaknuli katolike i pentekostalce na dublje razumijevanje i uvažavanje zajedničkih stajališta o darovima Duha Svetoga. Što više u sljedećim godinama uznapredujemo u dijalogu, to ćemo odgovornije raspravljati o izazovima koji su pred nama, tražeći i moleći jedinstvo kao braća i sestre u Kristu – ustvrdio je biskup.

Na čelu pentekostalnoga izaslanstva bio je vlč. Cecil Robeck, profesor crkvene povijesti i ekumenizma na teološkom fakultetu u Pasadeni, Sjedinjenim Američkim Državama. On smatra da je ekumenski pokret prebrodio razdoblje straha i nepovjerenja te da je zakoračio u razdoblje poštivanja i otvaranja između mnogih pentekostalnih skupina. Ovo bi razdoblje, usredotočeno na darove Duha Svetoga, moralo polučiti napredak u određivanju zajedničkog područja u životu i služenju. Sudionici su ekumenskog skupa zajedno sudjelovali na misi svetkovine Duhova koju je predvodio papa Benedikt XVI u bazilici svetoga Petra. Papa je na općoj audijenciji 15. lipnja pozdravio članove Mješovitog katoličko-pentekostalnog odbora za dijalog i zajamčio svoju molitvu za napredak uzajamnih odnosa. (kta)

V

1 komentar:

EPC Riječ Nade kaže...

Lijep i koristan članak, posebno za čitatelje koji slabo ili nikako poznaju pentekostalne kršćane, iako oni po svojoj brojnosti čine 2. najveću grupaciju kršćana u svijetu, odmah nakon Katoličke crkve.