Pages

četvrtak, 13. rujna 2012.

Molitva sluge Božjeg Franza Pfannera


"Sveci Božji,
zadobijte mi milost koju molim 
po Predragocjenoj Krvi Isusa Krista;
da uvijek izvršavam volju Božju,
da uvijek budem sjedinjen s Bogom,
da ne mislim ni na što drugo, nego samo na Boga,
da sve činim zbog Boga,
da u svemu slavu Božju tražim,
ništavnost svoju potpuno priznajem,
volju Božju sve bolje spoznajem
i sabranost duha očuvam."

(Franz Pfanner)


Molimo da sluga Božji p. Franz Pfanner, osnivač trapističkog samostana Marija Zvijezda u Banja Luci i čovjek preko kog je Bog brojne milosti učinio, bude uskoro uzdignut na čast oltara.

V


.

Nema komentara: