Pages

petak, 18. siječnja 2013.

Izabran novi patrijarh Koptske katoličke crkve


Nakon što je zbog moždanog udara, koji mu je teško oštetio zdravlje, dosadašnji koptskokatolički patrijarh kardinal Antonios I (Naguib) zatražio umirovljenje, papa Benedikt XVI je potvrdio imenovanje biskupa Ibrahima Isaaka Sidraka za novog patrijarha.
Novi patrijarh Ibrahim I (Sidrak) je rođen 19.08.1955. u Beni-Chokeiru (Egipat), teologiju je studirao u Kairu, gdje je 1980. rukopoložen za svećenika. Nakon dvije godine pastoralne službe u domovini, odlazi u Rim na pontifikalno sveučilište Gregoriana, gdje postiže doktorat iz dogmatike. Od 1990. do 2001. bio je rektor bogoslovije u Maadi, a sljedeće godine izabran je za biskupa Minje i na toj službi ostaje do imenovanja za patrijarha.

.

Nema komentara: