Pages

srijeda, 25. prosinca 2013.

Zašto sam se rodio?
Rodio sam se gol, kaže Bog, 
da se ti možeš odreći samog sebe. 

Rodio sam se kao siromah, 
da ti u meni možeš naći sve svoje bogatstvo. 

Rodio sam se malen, 
da ti ne težiš vladati nad drugima. 

Rodio sam se u staji, 
da ti naučiš posvećivati svaki prostor. 

Rodio sam se u špilji, 
da svaki čovjek dobre volje ima pristup k meni. 

Rodio sam se slabašan, 
da me se nikada ne bojiš. 

Rodio sam se bez oružja, 
da ti imaš povjerenje u moju dobrotu. 

Rodio sam se iz ljubavi, 
da ti nikada ne počneš dvojiti u moju ljubav. 

Rodio sam se noću, 
da povjeruješ kako mogu prosvijetliti svaku stvarnost. 

Rodio sam se kao čovjek, 
da se ti nikada ne sramiš biti ono što jesi. 

Rodio sam se kao Marijin sin, 
da i ti možeš imati majku. 

Rodio sam se kao sin kojeg je Josip prihvatio, 
da ti razumiješ kako je pravi otac onaj koji daruje ljubav i zaštitu. 

Rodio sam se u jednostavnosti, 
da ti ne budeš složen. 

Rodio sam se ponižen, 

da ti možeš izbjeći svaku oholost. 

Rodio sam se u skrovitosti, 
da ti možeš izbjegavati svako isticanje. 

Rodio sam se kao dijete, 
da ti naučiš biti jednostavan kao dijete. 

Rodio sam se zbog tebe, 
da svi možemo poći u kuću Očevu. 


(Lambert Noben)


.

Nema komentara: