Pages

ponedjeljak, 21. prosinca 2015.

Evanđeoski hvalospjev


Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, 
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja 
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka:
spasiti nas od neprijatelja naših 
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, 
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: 
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, 
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim 
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati 
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu 
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega 
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, 
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu 
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda 
i u vijeke vjekova. Amen..

Nema komentara: