Pages

srijeda, 31. kolovoza 2016.

Sveopća molitva pape Klementa XI


Vjerujem, Gospodine, ojačaj mi vjeru;
Nadam se Gospodine, učvrsti mi nadu;
Ljubim te Gospodine, ražari mi ljubav;
Kajem se Gospodine, probudi mi kajanje.

Klanjam ti se kao prvom počelu;
Čeznem za Tobom kao za posljednjim ciljem;
Hvalim te kao vječnog dobrotvora;
Zazivam te kao branitelja i pomoćnika.

Svojom me mudrošću vodi, pravednošću uzdrži, dobrotom tješi, moću štiti.
Prinosim ti svoje misli da budu upravljene k tebi;
Riječi da govore o tebi;
Djela da budu po tebi;
Trpljenja da budu za tebe.
Hoću što god ti hoćeš i zato jer hoćeš,
Hoću kako ti hoćeš i dotle dok hoćeš.
Molim te, Gospodine, prosvijetli mi razum, zagrij volju, očisti srce i posveti dušu.
Daj da oplačem dosadašnja bezakonja, odbijem buduće napasti, ispravim krive navike, uzgojim prikladne kreposti.
Dobri Bože, daj mi ljubav za Tebe, mržnju na mene, revnost za bližnjega, prezir svijeta.
Da se trudim biti poslušan pretpostavljenima, služiti podložnicima, pomagati prijateljima, praštati neprijateljima.
Da požudu svladam strogošću, lakomost darežljivošću, srdžbu blagošću, mlakost revnošću.
Da u odluci budem mudar, u pogiblji postojan, u nevolji strpljiv, u sreći ponizan.
Uči me, Gospodine, sabranim u molitvi, trijeznim u jelu i piću, marljivim u službi, ustrajnim u odluci.
Nadahni mi brigu za unutarnju neokaljanost, izvanjsku čednost, primjerno vladanje, uredan život.
Da ustrajno i budno krotim svoju narav, gajim milost, opslužujem zakon, zaslužujem spasenje.
Nauči me, kako je neznatno sve zemaljsko, uzvišeno sve božansko, kratko sve vremenito, trajno sve vječno.
Daj da se pripravim na smrt, uplašim suda, izbjegnem pakao, postignem raj.
Po Kristu Gospodinu našem.
Amen


Papa Klement XI


.

Nema komentara: