Pages

ponedjeljak, 22. ožujka 2010.

Savršeno pokajanje
Savršeno se pokajanje poklapa s činom savršene ljubavi: «Bože, ljubim Te radi Tebe samoga- Bože, žao mi je što sam Tebe uvrijedio»- Tebe koji si sama ljubav, čista ljubav i dobrota. Ni zbog pakla, ni zbog raja. Štaviše, ni zbog toga što si prema meni uvijek tako dobar. Ljubim Te- i kajem se- zato što si Ti čista ljubav, sama ljubav i dobrota. Iz istog razloga kajem se za svoj grijeh, svoj preveliki grijeh.
Odmah smo poučeni u čemu je nesavršeno pokajanje kao i nesavršena ljubav. Ako služim Bogu da zaslužim raj, a izbjegnem pakao, Bog prihvaća i takvu službu. Ako se nisam kadar vinuti višim motivima, svaki dobar motiv- pa bio i najnesavršeniji- valjan je.
Tko se dakle kaje iz nesavršenih motiva- da izbjegne paklu, da se ne smije nadati raju- u ispovijedi može primiti oproštenje od najtežih grijeha.
Neka nam bude pravilom: Pokajmo se kako najbolje znamo i umijemo. Ne odlažimo ispovijed ako smo u teškom grijehu. Ne svodimo sva pitanja na to-hoću li se spasiti ili ne. Tko umije svom spasu predpostaviti Boga, taj se ne treba bojati za svoj spas. Služim Ti jer si dostojan moje službe, ljubim Te jer si vrijedan moje ljubavi, kajem se jer Tebe nisam dosta ljubio, jer sam prema Tebi bio kako ne valja- sve su to čisti motivi i bogosluženja i kajanja.
Ne žurimo se kada se kajemo riječima. No ako se i žurno pokajemo- dobro je. I ne težimo za «priznanicom» da nam je oprošteno.

( Preuzeto sa stranice www.ofm.hr )

V

Nema komentara: