Pages

ponedjeljak, 28. lipnja 2010.

Pronađene najstarije ikone apostola


Najstarije ikone apostola Petra, Andrije, Ivana i Pavla, naslikane krajem četvrtog vijeka, pronađene su u rimskim katakombama svete Tekle, blizu bazilike svetog Pavla izvan zidina.
Ikone su bile prekrivene debelim slojem praha kalcijevog karbonata koji se taložio zbog visoke vlage i nedostatka zraka. Tokom restauracije se laserskom metodom prah je odstranjen, a da se pritom nije oštetila boja na freskama. U katakombama su, osim ovih s likovima svetih apostola, otkrivene i druge freske koje prikazuju priče iz Biblije, kao što je Isusovo uskrsnuće Lazara ili prikaz Abrahama koji se priprema žrtvovati svog sina Izaka.
Spomenute freske trenutno nisu otvorene za javnost zbog radova koji su još u toku, otežanog pristupa i skučenog prostora, te je pristup za sada dopušten samo arheolozima.

V

Nema komentara: